Robotsystem

PMA AB kan erbjuda er allt från Standard robotlösningar för olika typer av maskinbetjäning
till mer komplexa special anpassade robotceller.


PMA AB har utvecklat en serie med mycket flexibla och kompakta robotceller som går under
varumärket RoboFeeder. RoboFeeder är ett kostnadseffektivt standard system som är moduluppbyggt
och går att expandera och bygga ut för att säkerställa framtida utvecklingsbehov.
Detta medför korta leveranstider, ett lägre pris till kund och högre flexibilitet.
Robotcellerna finns i ett antal olika versioner och med hanteringsvikter från 10kg upp till 180kg.
Systemen är väldigt gedigna och gemensamt för systemen är att dom byggs med välkända komponenter.
Vi levererar utrustningarna som färdiga moduler från oss för att minimera installations & driftsättningstiden hos er och efter installationen så kräver samtliga system minimalt med underhåll.


För mer information och datablad på våra robotsystem eller en visning så vänligen kontakta oss.


RoboFeeder - MiniFeed

MiniFeed är en standardlösning för små och medelstora serier. Cellen utrustas med olika fixturer så att den kan hantera både kuts och axelämnen. Systemet är mycket kompakt, flexibelt och är anpassat för att betjäna olika typer av maskiner.
Hela systemet bygger på ett flyttbart stabilt stålstativ där allt är integrerat och monterat, då vi levererar robotcellen helt färdig från oss så går installationen och driftsättningen väldigt snabbt och smidigt hos er.
Efter att installationen är färdig så behöver anläggningen minimalt med underhåll


Robotcellen är mycket enkel att hantera och det krävs ingen robotvana sen innan för att hantera systemet.
Nya detaljer lärs in via robotens programmeringsdosa via ett enkelt användargränsnitt för operatören.

-- [ SPECIFIKATIONER ] --

 • M12 - 1.45m räckvidd & 2x4.5kg hanteringsvikt
 • M25 - 1.8m räckvidd & 2x10kg hanteringsvikt
 • Detaljstorlek diameter: 10 - 180mm
 • Maxvikt på fixturbordet: 700kg
 • Installationsyta 0.9 x 1.5 meter
 • Hög flexibilitet
 • Standardutrustning med kort leveranstid
 • Levereras som en färdigtestad modul
 • Ingen robotkunskap behövs
 • Säkerhetsscanner för staketfri områdesövervakning och öppen maskinlayout vid cnc maskinen för att frigöra maskinen och skapa mer tillgänglighet för operatören.
 • Fullt integrerad styrning i Motoman Roboten
 • RoboFeeder HMI Applikation i Robotpendanten med enkla menyer för inlärning av nya artiklar.
 • Nya detaljer lärs in på mindre än 10 minuter
 • Parameterprogram för styrning mot Svarv
 • MotoSafe för säker områdes begränsning
 • Dubbla Schunk gripdon
 • Standard justerbara gripfingrar
 • Integrerat Silvent blåsmunstycke för renblåsning
 • Stöder alla förekommande CNC maskiner på marknaden

RoboFeeder - FlexFeed

FlexFeed är en standardlösning för små och medelstora serier med hög mix. era ämnen placeras på inbanan och färdiga ämnen plockas på utbanan. Systemet är kompakt, mycket flexibelt och är moduluppbyggt så det går att anpassa och bygga ut.
Hela systemet byggs på ett flyttbart stabilt stålstativ där allt är integrerat och monterat, då vi levererar robotcellen helt färdig från oss så går installationen och driftsättningen väldigt snabbt och smidigt hos er och efter att installationen är färdig så behöver anläggningen minimalt med underhåll.

Systemet går att kombinera med olika bandtransportörer, palettbansystem, lådsystem för fixturer, paletthanteringssystem med riggplats för operatören samt verktygshantering mot fräsmaskiner där roboten kan byta verktyg. Själva stativet går att expandera med ett antal olika moduler för att bygga in extern utrustning.

Som standard är robotcellen utrustad med 2 stycken bandtransportörer som är monterade på samma arbetshöjd, 900mm från golvet för att skapa en ergonomisk arbetsmiljö för operatören.
Transportörerna kan laddas och plundras under drift utan att störa roboten och utgör en stor buffert som gör att anläggningen kan gå obemannad under en längre tid.
Detaljerna plockas med hjälp av vision systemet som är fullt integrerat i styrningen och guidar roboten.
Vision systemt kan även kvalitetsavsyna detaljerna innan eller efter plockning för att säkerställa att detaljerna är rätt.

Robotcellen är mycket enkel att hantera och det krävs ingen robotvana sen innan för att hantera systemet.
Systemet kan hantera obegränsat med olika detaljer utan mekaniska fixturer.
Nya detaljer lärs in på under 10min via det interaktiva enkelt användargränsnitt för operatören.

-- [ SPECIFIKATIONER ] --

 • FF12 - 1.45m räckvidd & 2x4.5kg hanteringsvikt
 • FF25 - 1.8m räckvidd & 2x10kg hanteringsvikt
 • FF25L - 2.1m räckvidd & 2x4.5kg hanteringsvikt
 • FF50 - 2.1m räckvidd & 2x20kg hanteringsvikt
 • FF88 - 2.3m räckvidd & 2x40kg hanteringsvikt
 • Detaljstorlek diameter: 10 - 500mm
 • Maxvikt på banorna: 1000kg / stycket
 • Installationsyta beroende på version
 • Hög flexibilitet
 • Standardutrustning med kort leveranstid
 • Levereras som en färdigtestad modul
 • Ingen robotkunskap behövs
 • Hantera obegränsat med detaljer utan fixturer
 • Kan maskinbetjäna 2 maskiner
 • Säkerhetsscanner för staketfri områdesövervakning och öppen maskinlayout vid cnc maskinen för att frigöra maskinen och skapa mer tillgänglighet för operatören.
 • Bandtransportörer för in & utmatning av detaljer.
 • RoboFeeder Vision system för robot guidning och kvalitets avsyning.
 • RoboFeeder interaktivt HMI med enkla menyer
 • Nya detaljer lärs in på mindre än 10 minuter
 • Parameterprogram för styrning mot Svarv
 • Omgreppsstation för detaljerna
 • Dubbla Schunk gripdon
 • Standard justerbara gripfingrar
 • Integrerat Silvent blåsmunstycke för renblåsning
 • MotoSafe för säker områdes begränsning
 • Stöder alla förekommande CNC maskiner på marknaden

RoboFeeder - MultiFeed

MultiFeed är en standardlösning för helautomatisk matning av detaljer som är osorterade. Detaljerna matas in i system där de separeras och matas fram till roboten som plockar med hjälp av vision systemet som är fullt integrerat i styrningen och guidar roboten, detaljer som ligger fel vänds och återmatas automatiskt i systemet. Vision systemt kan även kvalitetsavsyna detaljerna innan och efter plockning för att säkerställa att detaljerna är rätt. Systemet säkerställer att detaljer ej ligger på varandra vid frammatningen till roboten. FlexFeed här även en inbyggd tömningsfunktion som säkerställer snabb och enkel tömning vid produkt omställning.

Som standard har utrustningen ett inbyggt utmatningsband där roboten kan mata ut färdiga detaljer, då bandet är inbyggt i utrustningen från början så blir hela enheten väldigt kompakt. Hela systemet byggs på ett flyttbart stabilt stålstativ där allt är integrerat och monterat, då vi levererar robotcellen helt färdig från oss så går installationen och driftsättningen väldigt snabbt och smidigt hos er och efter att installationen är färdig så behöver anläggningen minimalt med underhåll.

Robotcellen är mycket enkel att hantera och det krävs ingen robotvana sen innan för att hantera systemet. Nya detaljer lärs in på under 10min via det interaktiva enkelt användargränsnitt för operatören.

-- [ SPECIFIKATIONER ] --

 • MF12 - 1.45m räckvidd & 2x4.5kg hanteringsvikt
 • MF25 - 1.8m räckvidd & 2x10kg hanteringsvikt
 • MF25L - 2.1m räckvidd & 2x4.5kg hanteringsvikt
 • Detaljstorlek diameter: 10 - 200mm
 • Max detaljvikt: 2kg
 • Installationsyta 1.2 x 5 meter
 • Hög flexibilitet
 • Standardutrustning med kort leveranstid
 • Levereras som en färdigtestad modul
 • Hantera obegränsat med detaljer utan fixturer
 • Kan maskinbetjäna 2 maskiner
 • Bandtransportörer för utmatning av färdiga detaljer.
 • RoboFeeder Vision system för robot guidning och kvalitets avsyning.
 • RoboFeeder interaktivt HMI med enkla menyer
 • Nya detaljer lärs in på mindre än 10 minuter
 • Parameterprogram för styrning mot Svarv
 • Omgreppsstation för detaljerna
 • Dubbla Schunk gripdon
 • Standard justerbara gripfingrar
 • Integrerat Silvent blåsmunstycke för renblåsning
 • MotoSafe för säker områdes begränsning
 • Stöder alla förekommande CNC maskiner på marknaden

RoboFeeder - PalletFeed

PalletFeed är en standardlösning för helautomatisk plockning av detaljer direkt från antingen halv eller helpall. Systemet har som standard 2 pallplatser, behövs fler pallplatser monteras roboten på en åkbana. Systemet hanterar även mellanlägg i pallarna och utför pallinmätning av nya pallar. Vision guidningen sker antingen med 2D kamera system eller via 3D system för ren BIN-picking. Färdiga detaljer mönsterläggs utifrån inställt recept. Anläggningen är väldigt kompakt och tar liten golvyta. Systemet installeras snabbt hos er då det levereras som avtestade moduler och efter att installationen är färdig så behöver anläggningen minimalt med underhåll.

Systemet går att kombinera med ett antal optioner så som bandtransportörer, mätlådor, tvättutrustning, omgreppsstationer, märksystem osv.

Robotcellen är mycket enkel att hantera och det krävs ingen robotvana sen innan för att hantera systemet.
Systemet kan hantera obegränsat med olika detaljer utan mekaniska fixturer.
Nya detaljer lärs in på under 10min via det interaktiva enkelt användargränsnitt för operatören.

-- [ SPECIFIKATIONER ] --

 • PF50 - 2.1m räckvidd & 2x20kg hanteringsvikt
 • PF88 - 2.3m räckvidd & 2x40kg hanteringsvikt
 • PF180 - 2.8m räckvidd & 2x75kg hanteringsvikt
 • Detaljstorlek diameter: 10 - 700mm
 • Installationsyta från 2x3meter
 • Hög flexibilitet
 • Standardutrustning med kort leveranstid
 • Levereras som deltestade moduler
 • Ingen robotkunskap behövs
 • Hantera obegränsat med detaljer utan fixturer
 • Pallinstyrningar i golvet
 • Mellanläggshantering
 • RoboFeeder Vision system för robot guidning och kvalitets avsyning.
 • Pallhöjds inmätning
 • RoboFeeder interaktivt HMI med enkla menyer
 • Nya detaljer lärs in på mindre än 10 minuter
 • Parameterprogram för styrning mot Svarv
 • Omgreppsstation för detaljerna
 • Dubbla Schunk gripdon
 • Standard justerbara gripfingrar
 • Integrerat Silvent blåsmunstycke för renblåsning
 • MotoSafe för säker områdes begränsning
 • Stöder alla förekommande CNC maskiner på marknaden