PMA Automation

Vår strävan att vara ett företag som kan leverera en komlett automations lösning har blivit verklighet i och med vår nya verkstad.
Vi hjälper gärna till med förstudier och projektering av era automations projekt. Efter det sätter våra elkonstruktörer igång med konstruktionen. Produktion av ritningar och de underlag som ert projekt kräver. Efter att beställningar och ritningar är färdiga börja vi bygga i vår verkstad. Under tiden har någon av våra programmerare skrivit den kod som projektet kräver. När projektet är klart levereras det på utsatt tid. När det är installerat av vårt installation gäng dyker programmeraren upp och driftsätter tilsammans med kund och slutkund.

Vi levererar även lösningar för Scada och Hmi. Servo och Robotsystem är också en naturlig del av vårt arbete.

Vi har även specialist kunskap inom Ethernet och Fältbuslösningar. Våra konstruktörer har stor erfarenhet av olika miljöers krav t.ex. livsmedel, EX-klass och konstruerar både i ElProCAD och Eplan.

Vill du läsa mer...


PLC-programmering

Vi programmerar de flesta PLC system och är inte främmande för att lära oss nya system.

System med lång erfarenhet av är följande: Siemens, Mitshubishi, Telemeqanique/Modicon, ABB, Omron och Allen Bradley. Men vi har även erfarenhet av system som Phoenix, Klöckner Moeller, SAT m.fl.


PLC Programmering

We program them most plc system and is not afraid to learn new systems.

System that we are most comfortable with, Siemens, Mitshubishi, Telemecanique / Modicon, ABB, Omron and Allen Bradley. But we also have experience of systems Phoenix, Klockner Moeller, SAT, etc.


HMI & Scada-programmering

Vi har lång erfarenhet av visualisering för industrisystem, vårt mål är alltid att göra visualiseringen så användarvänlig som möjligt för att det skall vara lätt för operatören att förstå hur maskinen eller fabrikslinjen skall fungera och handhavas.

Vi programmerar HMI till alla större leverantörer så som Beijer, Mitshubishi, Siemens, Schneider, Omron, ABB, Allen Bradley m.fl.

Vi har även duktiga programmerare till Scada system. Vi är duktiga på IFix, WinCC, Factory Link, Citect och System2000.


HMI & Scada Programmering

We have extensive experience of visualization for industrial systems, our goal is always to make the visualization as user friendly as possible so that it will be easy for the operator to understand the machine or factory line will work.
We program the HMI to all the major suppliers so that Beijer, Mitshubishi, Siemens, Schneider, Omron, ABB, Allen Bradley, etc.

We also have skilled programmers to Scada systems. We are good at iFix, WinCC, Factory Link, Citect and System2000.


Robot

Vi projekterar och programmerar robot. Helheltlösningar med verktyg
och säkerhet är projekt vi gärna åtar oss.


Idrifttagning

Ett av PMA största områden är idrifttagning av fabrikslinjer inom både process, fabrik och materialhantering. Vi har gjort drifttagningar i alla hörn av världen och i dom flesta områden såsom Offshore, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Europa.

Förutom idrifttagning av hela fabrikslinjer så startar vi även upp mindre maskiner, delar av maskiner eller hjälper till som teknisk support till andra team.


Commission

One of PMA's areas, startup of the plant lines in both process, plant and material handling. We have made commissioning work in all corners of the world and in most areas such as Offshore, Asia, South America, the Middle East and Europe.

In addition to commissioning the entire factory line so we will start up smaller machines, parts of machines or assist as technical support to other teams.


El-konstruktion

På PMA följer vi dom senaste standerna och håller oss alltid updaterade om nya regler och förhållanden för att göra en lyckad elkonstruktion. Vi har arbetat inom livsmedelsindustrin och vet vad som krävs för dessa förhållanden, vi arbetar även med Biogas och andra ATEX/EX områden. När ni anlitar oss för att göra eran elkonstruktion så kan ni vara säkra på att det blir utfört på rätt sätt.

Elschemorna ritar vi i Eplan eller Elprocad, samt gör utskriftvänliga PDF kompendium för underhållspersonal lätt skall kunna hantera dessa.


Electrical Design

At PMA, we follow the latest standards and keep us always updateconditioned on new rules and conditions in order to make a successful electrical design. We have worked in the food industry and know what it takes for these conditions, we also work with Biogas and ATEX / EX areas. When you hire us to make your electrical design, you can be sure that it gets done the right way.

Electrical diagram we draw the Eplan or Elprocad and make print-friendly PDF compendium for maintenance personnel to easily manage them.


Installation & service

Vi utför stora som små installationer både hos företag, industrier och privatpersoner, vi bygger om befintliga installationer eller skapar nya. Hos PMA finns erfarenheten för att din installation ska bli gjord på rätt sätt. Vi har även duktiga tekniker som kan hjälpa dig med felsökning i apparatskåp, kommunikations nätverk, maskinlinjer m.m.


Installation and service

We perform large and small installations both in industry and privateproperty, we are remaking existing facilities or create new ones. At PMA your installation is done properly. We also have skilled technicians that can assist you with troubleshooting in a cabinet, communication networks, production lines etc.


Apparatskåp

Hemma på vår verkstad har vi möjlighet att bygga apparatskåp efter dina önskemål, antingen kan våran konstruktionsavdelning hjälpa dig att ta fram förslag eller så bygger vi efter dina ritningar. Vi har kunskap, erfarenhet, material och hjälpmedel för att bygga dina skåp på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Inga jobb är för stora eller för små för oss.

Vi bygger allt från elcentraler till lägenheter till automatikskåp för hela fabrikslinjer.


Cabinettes

Back at our workshop we are able to build control cabinets and enclosures to your specifications, either our design department can help you to develop proposals or we build according to your drawings. We have the knowledge, experience, materials and resources to build your cabinets and enclosures in a very cost effective manner. No job is too big or too small for us. We build everything from switchboards for apartments to control cabinets for the entire factory lines.


Projektledning & Konsultation

Våra projektledare har varit med om dom flesta elprojekt och vet vilka problem som kan dyka upp längs med vägen. Med rätt projektledare som har erfarenhet från fältet kan du undvika fallgroparna som kan uppstå när man skall ta en ideé från ritbordet och utföra den i verkligheten. Ta hjälp av oss med allt ifrån stöd på plats till helheten.

Ibland kan det vara bra att ta in hjälp utifrån när tiden inte räcker till, då kan PMA erbjuda duktiga konsulter till ditt företag med allt från programmering till konstruktion. Vi arbetar snabbt och effektivt för att avlasta er så mycket som möjligt. Vi arbetar både i Sverige och utomlands.


Project Management & Consulting

Our projectgroup has been through most of them electricity projects and know the problems that may crop up along the way. With the right project manager who has experience in the field, you can avoid the pitfalls that can occur when one must take an idee from the drawing board and do it in real life. Let us help you with everything from on-site support to the big role.

Sometimes it can be good to bring in outside help when time is short, then PMA offer talented consultants to your business with everything from programming to design. We work quickly and efficiently to relieve you as much as possible. We work both in Sweden and abroad.