PMA Installation

PMA Installation temp


El-installationer

Vi gör elinstallationer både för privatpersoner och företag och kan hjälpa dig med allt ifrån att sätta upp ett nytt vägguttag till en komplett installation av villa, kontors landskap, verkstad eller industri. Tänk på att du som privat person kan använda det förmånliga ROT avdraget på både stora och små arbeten.


Electrical installations

We do electrical installations for both individuals and businesses and can help you with everything from setting up a new outlet to a complete installation of residential, office landscapes, toolshop or industry. Remember that you as a consumer can use the preferential ROT deduction on both large and small jobs.


Service

Servicesidan är en naturlig del av vårt arbete och våra eltekniker finns tillgängliga för alla typer av jobb. Vi utför service till både privatpersoner och företag. Vi utför både förebyggande skydd av din elanläggning och felsöker när problem uppstår. Vi har erfarenhet av både villor, lägenheter, infrastruktur, butiker under öppetider, lantbruk och tung industri.


Service

Service is a natural part of our work and our electricians are available for all types of jobs. We provide service to both individuals and businesses. We perform both preventive protection of your electrical installation and troubleshooting when problems occur. We have experience in both houses, apartments, infrastructure, shops during opening hours, agriculture and heavy industry.


Konsultation

Behöver du hjälp med planering, projektledning, cad-ritning, entreprenader så är du välkommen att kontakta oss.


Consulting

Need help with planning, project management, CAD drawings, contracts, feel free to contact us.


Datanät

Vi tillhandahåller förläggning av datanät både via fiber och TP. Med hjälp av våra samarbetspartners så kan vi ta fram en fullständig datalösning både för privatpersoner och företag.


Networking

We provide installation of computer networks, both fiber and TP. With the help of our partners we can develop a complete data solution for both individuals and businesses.


Intelligenta hus

Vi saluför alla dom ledande märkena av intelligenta hus och vet hur man installerar dessa för optimal styrning av din fastighet. Är du intresserad att veta mer om detta? Ring oss så förklarar vi vad vi kan göra för just dig.


Smarthouse

We carry all the leading brands of smarthouse and know how to install them for optimal control of your property. Are you interested to know more about this? Call us and we will explain what we can do for you.